Rozpoczął się kolejny nabór na stypendia dla przyszłych lekarzy w Przeworsku. Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłosił drugi w tym roku nabór wniosków w ramach programu stypendialnego dla studentów medycyny, którzy pierwsze lata pracy w zawodzie lekarza zwiążą z przeworskim szpitalem. W pierwszym naborze stypendium uzyskało dwoje studentów.
Do czasu zakończenia nauki zakwalifikowani do programu stypendialnego studenci IV, V i VI roku medycyny będą pobierać stypendium w kwocie  2000 złotych miesięcznie. Po uzyskaniu prawa do zawodu młodzi lekarze rozpoczną staż w przeworskim szpitalu, w ramach wybranej wcześniej specjalizacji zawodowej:

  •  internistycznej,
  •  geriatrycznej,
  •  urologicznej,
  •  neurologicznej.

Pierwsza tegoroczna edycja programu zakończyła się z sukcesem. Przyznane zostały dwa stypendia studentom, którzy po ukończeniu edukacji podejmą pracę w przeworskim szpitalu.
Wnioski kwalifikujące do udziału w programie należy składać do 6 maja 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Przeworsku (osobiście, pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki nadawczej ePUAP). Program będzie kontynuowany także w drugiej połowie roku.
Szczegółowy regulamin, treść uchwały oraz formularze dokumentów znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego w Przeworsku:
https://www.powiatprzeworsk.pl/…/ogloszenie-o-naborze…/
Więcej informacji:
Katarzyna Solak
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
tel. 16 648 70 09 wew.122
edukacja@powiatprzeworsk.pl