Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Zatrudni pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy

na stanowisku KSIĘGOWA

Obowiązki na ww. stanowisku:

 • Terminowe sporządzanie i przedkładanie obowiązujących sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych w zakresie obowiązującej sprawozdawczości
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów źródłowych
 • Opisywanie rachunków i faktur oraz dowodów księgowych i sprawdzanie pod względem rachunkowym i formalnym
 • Przygotowanie dokumentów dotyczących środków trwałych oraz wyjaśnianie niezgodności
 • Dokonywanie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w systemie elektronicznym
 • Uzgadnianie zapisów na kontach księgowych
 • Przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych
 • Księgowanie i rozliczanie dotacji
 • Rozliczanie i uzgadnianie stawów magazynowych w apteczkach
 • Wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z posiadanymi kompetencjami i standardami funkcjonującymi w zakładzie

Wymagamy:

 • Wykształcenie: średnie, mile widziane o profilu ekonomicznym lub finanse i rachunkowość
 • Dobra znajomość pakietu MS Office oraz Excel, mile widziana praktyczna znajomość programów księgowych
 • Posiadanie zdolności analitycznych i formułowania wniosków
 • Dobra organizacja pracy, systematyczność, dokładność, odpowiedzialność i terminowość

 Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, na pełen etat,
 • Wynagrodzenie odpowiadające posiadanym kwalifikacjom
 • Stabilność zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju osobistego i zdobycia doświadczenia zawodowego.

CV wraz z listem motywacyjnym należy składać w dziale Służb Pracowniczych i Płac lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kadry@spzoz-przeworsk.pl w terminie do 31-05-2022 r.

SPZOZ w Przeworsku zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.