Informujemy, że od dnia 01.06.2022r w strukturze naszego zakładu rozpoczyna działalność Poradnia Rehabilitacyjna.
 Specjalistyczne świadczenia zdrowotne będą udzielane przez lek. Joannę Pawłowską  zgodnie z następującym szczegółowym harmonogramem.
  •  wtorki 12:00-19:00
  •  piątki 12:00-15:00
 Poradnia Rehabilitacyjna zlokalizowana jest przy ul. Szpitalnej 16 w Przeworsku i dzieli pomieszczenia z Poradnią Endokrynologiczną w podziale godzinowym zgodnym z harmonogramem udzielania świadczeń każdej z wymienionych poradni.