Każda osoba na całym świecie w pewnym momencie swojego życia zażyje leki, aby zapobiegać chorobom lub je leczyć. Jednak leki czasami powodują poważne szkody, jeśli są niewłaściwie przechowywane, przepisywane, wydawane, podawane lub niedostatecznie monitorowane.

Niebezpieczne praktyki lekowe i błędy w przyjmowaniu leków są główną przyczyną możliwych do uniknięcia szkód w opiece zdrowotnej na całym świecie.

Błędy w lekach pojawiają się, gdy słabe systemy leczenia i czynniki ludzkie, takie jak zmęczenie, złe warunki środowiskowe lub braki personelu, wpływają na bezpieczeństwo procesu stosowania leków. Może to skutkować poważnymi obrażeniami pacjenta, niepełnosprawnością, a nawet śmiercią.

Nasz Szpital aktywnie włączył się w akcję.

Dziękujemy Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy za włączenie się w akcję i podświetlenie obiektu na kolor pomarańczowy – który symbolizuje tegoroczną akcję – Bezpieczeństwo Farmakoterapii.