„Dni człowieka są jak trawa; kwitnie jak kwiat na polu.
ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma …” 🖤🖤
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Danuty Skorupskiej – Pasierbskiej, lekarza specjalisty chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej.
Od wielu lat związana z Naszym Zakładem, udzielała świadczeń specjalistycznych w Poradni Chirurgii Ogólnej i w Izbie Przyjęć.
Swym charakterem, postawą życiową, poświęceniem wobec drugiego człowieka wskazywała istotne wartości w życiu.
Kochała swoją pracę, a dobro pacjenta było dla niej zawsze najważniejsze.
Na zawsze pozostanie w Naszej pamięci i wdzięcznych pacjentów jako wspaniały człowiek i wybitny specjalista.
Składamy szczere wyrazy żalu i współczucia całej Rodzinie i bliskim.
Dyrekcja i Pracownicy SPZOZ w Przeworsku