Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku dniach 17 – 19.09.2023 r. będzie prowadził akcje w związku z obchodami Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjentów.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej www.spzoz-przeworsk.pl oraz fanpage www.facebook.com/SZPITALPrzeworsk.

Zaplanowane działania:

  • Akcje edukacyjne skierowane do pacjentów oddziałów szpitalnych (pogadanki) dystrybucja ulotek/broszur oraz gazetka –na temat jak skutecznie i bezpiecznie stosować leki
  • Stoisko informacyjne w holu głównym z konsultacjami farmaceuty na temat jak skutecznie i bezpiecznie stosować leki osobiście lub telefonicznie 538 555 358
  • Akcja informacyjno-edukacyjna w mediach społecznościowych fanpage SP ZOZ i strona internetowa
  • Podświetlanie na kolor pomarańczowy Muzeum – Pałac Lubomirskich – Kompleks znajduje się na terenie parku w Przeworsku.

Dzień bezpieczeństwa pacjenta