„Starzenie się i starość w ujęciu interdyscyplinarnym”, pod tym hasłem  dnia 24 maja 2024 r. odbyła się I Międzynarodowa konferencja naukowa, której Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku był współorganizatorem wraz z Wydziałem Ochrony Zdrowia PANS w Jarosławiu oraz Oddziałem Podkarpackim Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Patronat Honorowy objęli:

  • JM Rektor PANS w Jarosławiu
  • Przewodnicząca Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Połozach z/s w Przeworsku
  • Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
  • Starostwa Powiatu Przeworskiego

Obradom przyświecała myśl Richarda Gere’a: „Pamiętaj, że Twój wiek jest zawsze idealny. Każdy rok Twojego życia jest wyjątkowy i cenny. Możesz go przeżyć tylko raz. Nie żałuj więc, że się starzejesz – To przywilej dostępny nie dla wszystkich!”.

Wydarzenie swoja obecnością zaszczycili przedstawiciele grupy zawodowej lekarzy (w tym dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych i geriatrii z Naszego Szpitala – Pani lek. Ewa Orzech – Janusz Kierownik Oddziału i Pani lek. Anna Garus Zastępca Kierowania), pielęgniarek, fizjoterapeutów, pracowników socjalnych, studentów, jak również seniorzy z Akademii Trzeciego Wieku i Klubu Seniora z Zarzecza.

Do dyskusji zaproszono naukowców reprezentujących szerokie grono uczelni z różnych części kraju, a także reprezentantów uczelni z Filadelfii w USA, Włoch i Słowacji.

Sympozjum rozpoczęło wystąpienie Władz Wydziału Ochrony Zdrowia: dra inż. Jarosława Noworóla, dr Marcina Warchoły i dr Małgorzaty Dziechciaż oraz Dyrektora Naszego Szpitala dr Roberta Płaziaka, którym przypadł także zaszczyt uroczystego powitania gości.

W obrębie tematu spotkania obradowano w ramach sesji posterowej i dwóch modułów referatowych. Moderatorami sesji referatowych z ramienia SP ZOZ w Przeworsku były Pani dr n. med. Anna Kozak – Sykała, Pani mgr Agnieszka Kozak i Pani mgr Katarzyna Piasek.

Zróżnicowanie autorów referatów wpłynęło na odmienność i poziom naukowy poszczególnych wystąpień, poświęconych m.in. zarówno problemom samotności, jak i roli aktywności w procesie starzenia się, a także specyfice potrzeb osób starszych i ich wpływowi na samoocenę.

Przez cały czas trwania konferencji oraz w przerwach uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnych badań i porad zdrowotnych m.in. oznaczenie poziomu glukozy, cholesterolu i kwasu moczowego we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego, wykrywanie zaburzeń rytmu serca,  badanie wskaźnika ABI – wykrycie miażdżycy zlokalizowanej w aorcie oraz tętnicach kończyn dolnych oraz z konsultacje psychologa – terapia funkcji poznawczych – przeprowadzanych przez personel Oddziału Geriatrii i Kardiologii Naszego szpitala.

Wydarzenie zakończył piknik międzypokoleniowy. Spotkanie zainicjował występ Zespołu „Akademicy”, składającego się z Seniorów reprezentujących Akademię Trzeciego Wieku przy PANS w Jarosławiu.

 

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA-STARZENIE SIĘ I STAROŚĆ W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM_