Nie umierają nigdy Ci, o których pamiętamy, bo pamięć to nieśmiertelność

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6.01.2022 r. odeszła Krystyna Ozimek - emerytowana pielęgniarka SP ZOZ w Przeworsku. Przez wiele lat pełniła funkcję Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii w Naszym Szpitalu. Była wzorem pracowitości, odpowiedzialności i uczciwości. Bezinteresowna życzliwa. Osoba o wysokim poczuciu odpowiedzialności