Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6.01.2022 r. odeszła Krystyna Ozimek – emerytowana pielęgniarka SP ZOZ w Przeworsku. Przez wiele lat pełniła funkcję Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii w Naszym Szpitalu.
Była wzorem pracowitości, odpowiedzialności i uczciwości.
Bezinteresowna życzliwa. Osoba o wysokim poczuciu odpowiedzialności

 

nekrolog