Mamy wspaniałą wiadomość!

Nasz Szpital po raz trzeci otrzymał CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY.

Akredytacja jest forma oceny zewnętrznej pracy szpitala. Warunkiem jej uzyskania jest pozytywna ocena jednostki w ramach tzw. przeglądu akredytacyjnego dokonywanego przez zespół odpowiednio przeszkolonych wizytatorów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, jednostkę podległą Ministerstwu Zdrowia.

Oceniane jest spełnianie 221 standardów akredytacyjnych – ściśle określonych wymogów dla jednostki pretendującej do uzyskania miana akredytowanej, czyli świadczącej opiekę dobrej jakości.

Przegląd akredytacyjny Naszej jednostki odbył się w dniach od 30 września do 02 października 2020 roku.

Na podstawie pozytywnej rekomendacji Rady Akredytacyjnej udzielono Naszej placówce akredytacji na kolejne trzy lata czego potwierdzeniem jest podpisany w dniu 07 stycznia 2021 roku przez Ministra Zdrowia Certyfikat nr: 2020/47.