W związku ze zmianą sytuacji epidemiologicznej, wznawiamy porody rodzinne.

Warunki porodu rodzinnego:

 1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć jedna osoba, wybrana przez kobietę rodzącą.
 2. Osoba towarzysząca jest zdrowa, nie ma objawów infekcji górnych dróg oddechowych, wywiad epidemiologiczny w kierunku SARS- COV -2 jest ujemny.
 3. Decyzję o możliwości odbycia porodu rodzinnego podejmuje Lekarz Kierujący Oddziałem lub Lekarz Dyżurny, po ocenie stopnia zaawansowania porodu i analizie wywiadu epidemiologicznego przeprowadzonego u osoby towarzyszącej.
 4. Obowiązuje wierzchnie okrycie, w które zaopatruje się osoba towarzysząca samodzielnie.
 5. Używanie maseczek dla osób odwiedzających dostosowane są do aktualnego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, Dyrektora Szpitala i Kierownika Oddziału.
 6. Osoba towarzysząca powinna mieć przy sobie przygotowany prowiant i wodę do picia.
 7. Rodząca wraz z osobą towarzyszącą przebywa na Sali porodowej do czasu zakończenia porodu.
 8. Informujemy, że osoba towarzysząca w porodzie rodzinnym nie wchodzi na salę cięć cesarskich. W przypadku zakończenia porodu droga zabiegową- zachęcamy aby osoba towarzysząca kangurowała noworodka, jeśli jego stan zdrowia na to pozwala.
 9. W przypadku, gdy sala porodowa jest zajęta przez inną rodzącą drugi poród rodzinny jest niemożliwy.
 10. Osoba towarzysząca zobowiązana jest przestrzegać poleceń personelu medycznego, powinna wiedzieć, że może zostać poproszona o opuszczenie Sali porodowej w każdym momencie pobytu.
 11. Osoba towarzysząca w porodzie rodzinnym ukończyła kurs szkoły rodzenia.
 12. Warunki odwiedzin na oddziale u położnicy i noworodka są dostosowywane do wytycznych Ministra zdrowia, Dyrektora Szpitala oraz Kierownika Oddziału (informacje o odwiedzinach, warunkach odwiedzin są na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Szpitala oraz drzwiach wejściowych na oddziały).

INFORMUJEMY, ŻE W NASZYM SZPITALU CAŁY CZAS DZIAŁA BEZPŁATNA SZKOŁA RODZENIA. ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA KOBIETY CIEŻARNE                      Z OSOBAMI TOWARZYSZĄCYMI.

Kontakt do naszej Szkoły Rodzenia pod numerem telefonu: 604 249 603