Zapraszamy Pacjentów do korzystania z konsultacji żywieniowych
(zgłaszania się na konsultacje żywieniowe) w formie ambulatoryjnej.

Konsultacje będą udzielane przez Dietetyków naszego Szpitala w formie nieodpłatnej.

Celem ambulatoryjnego poradnictwa żywieniowego jest upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie żywienia.

Przyjmowanie zgłoszeń: 

TEL: 16 649 16 81 (wewn. 681) lub ONLINE:  zywienie@spzoz-przeworsk.pl